Fader vår

Fader vår, med förklaring av Franciskus

O Du helige Fader vår,

 

vår Skapare, Återlösare, Tröstare och Frälsare.

 

 

som är i himmelen,

 

i änglarna och i helgonen.

 

Du upplyser dem till kunskap,

 

eftersom Du Herre är ljus.

 

Du tänder dem till kärlek,

 

eftersom Du Herre är kärlek.

 

Du bor i dem och uppfyller dem, så att de blir saliga,

 

eftersom Du Herre är det högsta goda,

 

Du från vilken allt gott kommer

 

och utan vilken intet gott finns.

 

 

helgat varde Ditt namn,

 

må kunskapen om Dig klarna i oss,

 

så att vi kan erkänna

 

bredden av dina välgärningar,

 

längden av Dina löften,

 

höjden av Ditt majestät

 

och djupet av Dina domar.

 

 

tillkomme Ditt rike,

 

för att Du skall härska i oss genom Din nåd

 

och föra oss till Ditt rike.

 

Där skall vi få se Dig sådan Du är,

 

älska Dig fullkomligt

 

och bli saliga i gemenskapen med Dig.

 

 

ske Din vilja såsom i himmelen så och på jorden.

 

Så att vi älskar Dig av hela hjärtat,

 

ständigt tänker på Dig;

 

av hela vår själ

 

alltid längtar efter Dig;

 

av hela vårt sinne

 

inriktar all vår strävan på Dig,

 

söker Din ära i allt;

 

och av alla våra krafter

 

uppbjuder all vår styrka

 

och alla själens och kroppens sinnen

 

till att lyda Din kärlek

 

och inte till något annat;

 

och så att vi älskar våra medmänniskor

 

liksom oss själva och efter förmåga

 

drar alla till Din kärlek;

 

gläds åt andras välgång

 

lika mycket som åt vår egen;

 

känner medlidande med dem i motgången

 

och "inte är någon till anstöt".

 

 

Vårt dagliga bröd

 

- Din älskade Son,

 

vår Herre Jesus Kristus -

 

 

giv oss idag,

 

för att vi ska minnas, förstå och vörda

 

den kärlek som Han visade oss

 

och allt som Han för oss har talat,

 

gjort och utstått.

 

 

och förlåt oss våra skulder,

 

genom din outsägliga barmhärtighet,

 

genom kraften av din älskade Sons lidande

 

och genom den saliga Jungfruns

 

och alla Dina utvaldas förtjänster och förböner.

 

 

såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro,

 

och hjälp oss Herre att fullständigt förlåta

 

det som vi icke helt förlåter,

 

så att vi för Din skull verkligen älskar våra ovänner

 

och hängivet ber för dem inför Dig,

 

inte lönar någon med ont för ont

 

och strävar efter att med Din hjälp

 

vara alla människor till nytta.

 

 

och inled oss icke i frestelse,

 

vare sig en dold eller öppen,

 

en plötslig eller oförutsedd.

 

 

utan fräls oss ifrån ondo.

 

Det förgångna, det närvarande

 

och det kommande.

 

Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande,

 

så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara

 

från evighet till evighet.

 

 

Amen.

Copyright © All Rights Reserved