Lär dig bedja rosenkransen

Lär dig bedja rosenkransen

Rosenkransens böner

 

INLEDNINGEN

 

1. I Faderns och Sonens …

 

2. Jag tror på Gud…

 

3. Fader vår…

 

4. Hell, dig, Maria…

 

5. Hell, dig, Maria…

 

6. Hell, dig, Maria…

 

7. Ära vare Fadern…

 

8. O min Jesus…

 

 

DEN FÖRSTA DEKADEN

 

9. Kungör meditationsämnet.

 

10. Fader vår…

 

11. Hell, dig, Maria…

 

12. Hell, dig, Maria…

 

13. Hell, dig, Maria…

 

14. Hell, dig, Maria…

 

15. Hell, dig, Maria…

 

16. Hell, dig, Maria…

 

17. Hell, dig, Maria…

 

18. Hell, dig, Maria…

 

19. Hell, dig, Maria…

 

20. Hell, dig, Maria…

 

21. Ära vare Fadern…

 

22. O min Jesus...

 

 

DEN ANDRA DEKADEN

 

23. Kungör meditationsämnet.

 

24. Fader vår…

 

25. Hell, dig Maria…

 

26. Hell, dig, Maria…

 

27. Hell, dig, Maria…

 

28. Hell, dig, Maria…

 

29. Hell, dig, Maria…

 

30. Hell, dig, Maria…

 

31. Hell, dig, Maria…

 

32. Hell, dig, Maria…

 

33. Hell, dig, Maria…

 

34. Hell, dig, Maria…

 

35. Ära vare Fadern…

 

36. O min Jesus…

 

 

DEN TREDJE DEKADEN

 

37. Kungör meditationsämnet.

 

38. Fader vår…

 

39. Hell, dig, Maria…

 

40. Hell, dig, Maria…

 

41. Hell, dig, Maria…

 

42. Hell, dig, Maria…

 

43. Hell, dig, Maria…

 

44. Hell, dig, Maria…

 

45. Hell, dig, Maria…

 

46. Hell, dig, Maria…

 

47. Hell, dig, Maria…

 

48. Hell, dig, Maria…

 

49. Ära vare Fadern…

 

50. O min Jesus...

 

 

DEN FJÄRDE DEKADEN

 

51. Kungör meditationsämnet.

 

52. Fader vår…

 

53. Hell, dig, Maria…

 

54. Hell, dig, Maria…

 

55. Hell, dig, Maria…

 

56. Hell, dig, Maria…

 

57. Hell, dig, Maria…

 

58. Hell, dig, Maria…

 

59. Hell, dig, Maria…

 

60. Hell, dig, Maria…

 

61. Hell, dig, Maria…

 

62. Hell, dig, Maria…

 

63. Hell, dig, Maria…

 

64. O min Jesus...

 

 

DEN FEMTE DEKADEN

 

65. Kungör meditationsämnet.

 

66. Fader vår…

 

67. Hell, dig, Maria…

 

68. Hell, dig, Maria…

 

69. Hell, dig, Maria…

 

70. Hell, dig, Maria…

 

71. Hell, dig, Maria…

 

72. Hell, dig, Maria…

 

73. Hell, dig, Maria…

 

74. Hell, dig, Maria…

 

75. Hell, dig, Maria…

 

76. Hell, dig, Maria…

 

77. Ära vare Fadern…

 

78. O min Jesus…

 

 

AVSLUTNINGEN

 

79. Salve Regina…

 

Bed för oss…

 

80. O Gud, du som genom din enfödde Son…

 

O hemlighetsfulla Ros…

 

81. I Faderns och Sonens…

 

 

På måndagar och lördagar meditera över “Glädjens mysterier”

 

Första dekaden (9 - 22): Gabriel bebådar Jesu födelse. Luk. 1:26-38

 

Andra dekaden (23-36): Maria besöker Elisabet. Luk. 1:39-56

 

Tredje dekaden (37-50): Jesus blir född i Betlehem. Luk. 2:1-21

 

Fjärde dekaden (51-64): Jesus blir framburen i Templet Luk. 2:22-38

 

Femte dekaden (65-78): Jesus blir återfunnen I Templet. Luk. 2:41-52

 

 

På torsdagar meditera över “Ljusets mysterier”

 

Första dekaden (9 - 22): Jesus blir döpt i Jordan. Matt. 3:13-16

 

Andra dekaden (23-36): Jesus gör ett under vid bröllopet i Kana. Joh. 2:1-11

 

Tredje dekaden (37-50): Jesus förkunnar Guds rike. Mark. 1:14-15

 

Fjärde dekaden (51-64): Jesus blir förklarad på berget Tabor. Matt.17:1-8

 

Femte dekaden (65-78): Jesus instiftar den Heliga Mässan. Matt 26:17-26

 

 

På tisdgar och fredagar meditera över “Sorgens mysterier”

 

Första dekaden: Jesus ber i Getsemane. Matt. 26:36-56

 

Andra dekaden: Jesus blir pryglad av Pontius Pilatus. Matt. 27:26

 

Tredje dekaden: Jesus blir krönt med törne. Mat.27:27-31

 

Fjärde dekaden: Jesus bär sitt kors till Golgata. Matt. 27:32

 

Femte dekaden: Jesus blir korsfäst för våra synders skull. Matt.27:33-56

 

 

På onsdagar och söndagar meditera över “Härlighetens mysterier”

 

Första dekaden: Jesus uppstår från de döda. Joh. 20:1-29

 

Andra dekaden: Jesus far upp till himmelen. Luk. 24:36-53

 

Tredje dekaden: Den Helige Ande blir utgjuten enligt Jesu löfte. Apg. 2:1-41

 

Fjärde dekaden: Maria blir upptagen I himmelen. Upp. 12:1-6

 

Femte dekaden: Maria blir krönt som himmelens drottning. Upp. 12:1-6

 

Copyright © All Rights Reserved