Gästhem

Gästhem

Ett kloster och ett gästhem

Franciskusgården är ett kloster med ett gästhem, vilket också är ett hem för korttidsboende som är i behov av omvårdnad, tillsyn, miljöombyte och/eller rehabilitering.Franciskanerbrödernas kloster kallas konvent. Där lever prästvigda och icke-prästvigda bröder ett gemensamt liv präglat av bön, praktiskt och pastoralt arbete, själavård, kärleksgärningar och evangelisation. Ett franciskanskt konvent har i någon mån avskildhet från samhället, men är ändå öppet för människor som vill ta del av brödernas gudstjänster och verksamhet eller som bara vill hälsa på.

Huset


Huset byggdes år 1899 som Jonsereds ålderdomshem. Sedan 1978 har vi franciskanerbröder drivit denna gård, där vi tar emot gäster utan hänsyn till konfession eller livsåskådning, och utan vinstintresse – andliga sökare och hjälpsökande, bland vilka en del kan vara i behov av en skyddande omgivning eller en viss vård. Verksamheten är alltså ideell och alla gäster blir erbjudna mat och logi till låga priser, men ersättning för boende kan variera något då särskilda behov föreligger. Således är Stiftelsen alltid beroende av gåvor från de troende och från allmänheten.


Franciskusgårdens gästhem är alltså varken ett pensionat, ett vandrahem eller ett vårdhem i vanlig mening. Bröderna välkomnar människor som vill dela deras liv för en kortare eller längre tid. Måltider är gemensamma och en viktig aspekt av livet på gården. Självhushållning är ej en möjlighet på Franciskusgården.


Sökare


Ett viktigt led i brödernas strävan efter att erbjuda en vistelse som kan vara nyttig för hela människans utveckling, den andliga och den själsliga så väl som den kroppsliga, är att blanda människor av olika åldrar och från olika livssituationer. En del är andliga sökare – en del är rotade i den kristna trosgemenskapen. En del är i behov av psykiskt eller socialt stöd – andra önskar endast miljöombyte. En del fordrar främst mat och logi – andra efterlyser tillsyn och någon form av hemsjukvård. En del frågar efter enskilda samtal – andra saknar gemenskap. En del är inriktade på att få tid och tillfälle till bön och det inre livet – andra hoppas på omväxling och stimulans.


Den som önskar gästa Franciskusgården, och människor som brottas med personliga problem eller behöver en viss vård och tillsyn (dock ej egentlig sjukvård), får gärna begära upplysningar av bröderna beträffande villkor för boende, kostnad för mat och logi m.m. Om de inte är förhindrade av hälsoskäl förväntas det av gäster som bor på Franciskusgården under en lite längre tid, att de också deltar i husets arbete som omfattar husgöromål och trädgårdsarbete m.m.


 

Jonsered - ett gammalt brukssamhälle. . .  omgiven av fin natur


Franciskusgården är omsluten av häckar samt trädgård, och belägen mitt i Jonsereds gamla brukssamhälle, vilket ligger endast 15 km öster om Göteborg i en naturskön trakt nära sjön Aspen och omgiven av skogar, vilket ger goda möjligheter till promenader och rekreation av olika slag. Säveån, som utmynnar i sjön Aspen vid Jonsereds samhälle fortsätter vid Lerums kommun på andra änden, slingrar sig genom ett landskap med flera bebyggelser och räknas som en av Sveriges främsta lax-vatten.


I gamla broschyrer kallas naturen kring sjön Aspen för ”alpint”. Dalen i vilken Jonsereds samhälle ligger är gammal fjordbotten. Stenåldersbosättningar fanns på åsen som reser sig omkring samhället och sjön. Här finns naturreservat med bokskog och flora och fauna av speciellt art.


Kulturellt är det just Jonsereds samhälle som drar till sig mest intresse i hela området och många besöker Jonsered p.g.a. det gamla fabrikssamhället med de många intakta byggnaderna från 1800- och 1900-talet såväl som den litteratur som uppstått om brukssamhället både från höger- och vänsterperspektiv.


Mässa, tidegärd, rosenkrans och inre bön


Kristi Förklarings Kapell med underliggande samlingssal, vilken invigdes år 1990, är en tillbyggnad som blivit Franciskusgårdens hjärta. Katolska Kyrkans tideböner, den Heliga Mässan och särskilda andakter, t.ex. rosenkransen, såväl som tider för tystnad, inre bön och tillbedjan, hålles dagligen. Något krav att delta i gudstjänster finns inte, men huset genomsyras av klosterlivets rytm, och gäster bör vara medvetna om att bön och tillbedjan står i brännpunkten på Franciskusgården.


Helgonets anda


Den helige Franciskus blev viss om att naturen, människan, och alla levande varelser, danades just för att sjunga en ständig lovsång åt Gud. Därför kunde han upptäcka hos de ringaste människor, och även hos fåglar, djur, fiskar och kryp, något av väsentlig värde, något att glädja sig över och ta vara på. I den helige Franciskus anda vill bröderna på Franciskusgården vara Guds tjänare i sitt möte med var och en som önskar vistas i eller besöka Franciskusgården.