Husordning

Klosterlivet är "Ora et Labora", d.v.s. bön och arbete

Husordning

 

MATUTIN o LAUDES

kl. 06.15 MÅNDAG-TISDAG, TORSDAG, LÖRDAG

kl. 07.30 ONSDAG, FREDAG, SÖNDAG, HELGDAG

 

 

MÄSSA..................

kl. 07.30 MÅNDAG-TISDAG, TORSDAG, LÖRDAG

kl. 10.00 SÖNDAG, HELGDAG

kl. 12.00 SÖNDAG (Tridentinsk mässa)

kl. 18.00 FREDAG

kl. 19.00 SÖNDAG, ONSDAG

 

FRUKOST...............

kl. 08.30 ALLA DAGAR

 

KAFFE / TE ............

kl. 11.00

EJ PÅ SÖNDAG eller HELGDAG då kyrkkaffe serveras efter högmässa ca 11.15

 

SEXT......................

kl. 13.15 ALLA DAGAR

 

MIDDAG..................

kl. 13.30 ALLA DAGAR

 

KAFFE / TE .............

kl. 16.00 EJ PÅ SÖNDAG eller HELGDAG

 

ROSENKRANS..........

kl. 17.30 ALLA DAGAR FÖRUTOM FREDAG

kl. 16.30 FREDAG

 

VESPER..................

kl. 18.00 ALLA DAGAR FÖRUTOM FREDAG

kl. 17.00 FREDAG

 

TILLBEDJAN............

kl. 18.30 ALLA DAGAR FÖRUTOM FREDAG

kl 17.30 FREDAG

Åtföljd av den sakramentala välsignelsen på söndag och högtid

KVÄLLSMAT............

kl. 19.00 MÅNDAG, TISDAG, TORSDAG, FREDAG

kl. 20.00 ONSDAG, LÖRDAG-SÖNDAG, HELGDAG

 

 

COMPLETORIUM......

kl 21.00 ALLA DAGAR

 

 

Copyright © All Rights Reserved