Barnskyddsombud

Kontaktuppgifter vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar


Mer information finns här på katolskakyrkan.se:


https://www.katolskakyrkan.se/media/3541/kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019.pdf