Husordning

Klosterlivet är "Ora et Labora", d.v.s. bön och arbete

Husordning


MATUTIN o LAUDES

kl. 06.15  MÅNDAG-TISDAG, TORSDAG, LÖRDAG

kl. 07.30  ONSDAG, FREDAG, SÖNDAG, HELGDAGMÄSSA..................

kl. 07.30  MÅNDAG-TISDAG, TORSDAG, LÖRDAG

kl. 10.00  SÖNDAG, HELGDAG

kl. 12.00  SÖNDAG (Tridentinsk mässa)

kl. 18.00  FREDAG

kl. 19.00  SÖNDAG, ONSDAG

   


FRUKOST...............

kl. 08.30  ALLA DAGAR

   


KAFFE / TE ............

kl. 11.00

EJ PÅ SÖNDAG eller HELGDAG då kyrkkaffe serveras efter högmässa ca 11.15

 

   


SEXT......................

kl. 13.15  ALLA DAGAR

   


MIDDAG..................

kl. 13.30  ALLA DAGAR

   


KAFFE / TE .............

kl. 16.00  EJ PÅ SÖNDAG eller HELGDAG

   


ROSENKRANS..........

kl. 17.30  ALLA DAGAR FÖRUTOM FREDAG

kl. 16.30  FREDAG

   


VESPER..................

kl. 18.00  ALLA DAGAR FÖRUTOM FREDAG

kl. 17.00  FREDAG

   


TILLBEDJAN............

kl. 18.30  ALLA DAGAR FÖRUTOM FREDAG

kl 17.30  FREDAG

 

Åtföljd av den sakramentala välsignelsen på söndag och högtid

 

   

KVÄLLSMAT............

kl. 19.00  MÅNDAG, TISDAG, TORSDAG, FREDAG

kl. 20.00  ONSDAG, LÖRDAG-SÖNDAG, HELGDAGCOMPLETORIUM......

kl 21.00  ALLA DAGAR