Husordning

Klosterlivet är "Ora et Labora", d.v.s. bön och arbete

Husordning


MATUTIN o LAUDES

kl. 06.15  MÅNDAG-TISDAG, TORSDAG, LÖRDAG

kl. 07.30  ONSDAG, FREDAG, SÖNDAG, HELGDAGMÄSSA..................

kl. 07.30  MÅNDAG-TISDAG, TORSDAG,

kl. 10.00  LÖRDAG

kl. 10.00  SÖNDAG (Högmässa), HELGDAG

kl. 12.00  SÖNDAG (Tridentinsk mässa)

kl. 18.00  ONSDAG och FREDAG

   


FRUKOST...............

kl. 08.30  ALLA DAGAR

   


SEXT......................

kl. 13.15  ALLA DAGAR

   


MIDDAG..................

kl. 13.30  ALLA DAGAR

   


ROSENKRANS..........

kl. 17.15  ALLA DAGAR FÖRUTOM ONSDAG och FREDAG

kl. 16.15  ONSDAG och FREDAG

   


VESPER..................

kl. 18.00  ALLA DAGAR FÖRUTOM ONSDAG och FREDAG

kl. 17.00  ONSDAG och FREDAG

   


TILLBEDJAN............

kl. 18.30  ALLA DAGAR FÖRUTOM ONSDAG och FREDAG

kl 17.30  ONSDAG och FREDAG

 

Åtföljd av den sakramentala välsignelsen på söndag och högtid

 

   

KVÄLLSMAT............

kl. 19.00  MÅNDAG - FREDAG

kl. 20.00  LÖRDAG-SÖNDAG, HELGDAGCOMPLETORIUM......

kl 21.00  ALLA DAGAR