Gudstjänsttider

Franciskusgården

År 2021


Franciskusgården är nu fri från Covid-19


Kapellet hålles öppet hela dagen för enskild andakt. Klostret är stängt.


Bröderna läster Tidebönerna och Rosenkransen som vanligt.


Den Heliga Mässan läses normalt för Bröderna. 


Restriktioner: Endast 8 personer som inte är funktionärer får vara i huvudkapellet då mässan firas;

några andra i Mariakapellet eller i Jesu Hjärta Salen under kapellet.


För bikt och enskild utdelning av Sakramentet ring 031-795 72 35 och boka tid med Broder Frans-Eric.


BÖN OM RÄDDNING FRÅN PESTEN (Bedjes flera gånger dagligen av bröderna som uppmanar er att också bedja den)


Vi bönfaller dig, Herre, och uppsänder ett nödrop om, att du avvärjer denna pest som har blivit till en pandemi band oss, som hotar att skada och döda så många, ty vi förstår att denna farsot endast kan hejdas när du förbarmar dig över oss, förlåter dem som vänder sig till dig i tro och bekänner sin synd och skuld, och att du skänker oss, och alla människor, tid till bot och bättring. Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, som lever och råder, med dig, Fader, och den Helige Ande, en enda Gud, från evighet till evighet.

Amen.V. Sankta Corona, Guds martyr och vår förebedjerska.

R. Bed för oss.


V. Heliga Maria, hälsans Moder.

R. Bed för oss.EN BÖN AV THOMAS AV AQUINO ATT BEDJAS FÖRE ANDLIG KOMMUNION


O min Jesus, jag tror att du är närvarande i det Allraheligaste Sakramentet. Jag älskar dig mer än allting, och önskar att ta emot dig i min själ, men eftersom jag är hindrad i denna stund att ta emot dig kroppsligen i Sakramentet, ber jag dig, att andligen träda in i mitt hjärta. Jag omfamnar dig som om du redan var där och vill förena mig helt med dig.

Amen.


Copyright © All Rights Reserved