Gudstjänsttider

År 2021Mässtider


Måndag 22 november mässa kl. 7.30

Tisdag 23 november mässa kl. 7.30

Onsdag 24 november mässa kl. 18.00

Torsdag 25 november mässa kl. 7.30

Fredag 26 november mässa kl. 18.00

Lördag 27 november mässa kl. 7.30

Söndag 28 november högmässa kl. 10.00, Latinsk mässa kl. 12.00 och läst mässa kl. 19.00


Måndag 29 november mässa kl. 7.30

Tisdag 30 november mässa kl. 7.30

Onsdag 1 december mässa kl. 18.00

Torsdag 2 december mässa kl. 7.30

Fredag 3 december mässa kl. 18.00

Lördag 4 december mässa kl. 7.30

Söndag 5 december högmässa kl. 10.00, Latinsk mässa kl. 12.00 och läst mässa kl. 19.00

-Sankt Nicolaus besöker oss efter högmässan


Måndag 6 december mässa kl. 7.30

Tisdag 7 december mässa kl. 7.30

Onsdag 8 december mässa kl. 18.00 - Militia Immaculate träffas - rosenkransen bedjes 17.30 - efter mässan blir det våfflor.

Torsdag 9 december mässa kl. 7.30

Fredag 10 december mässa kl. 18.00

Lördag 11 december mässa kl. 10.00 - Franciskanska lekmannaorden har möte efter mässan

Söndag 12 december högmässa kl. 10.00, Latinsk mässa kl. 12.00 och läst mässa kl. 19.00

-Luciatåg efter högmässan. Barn som vill medverka tar med egna "Lucia-kläder"


Måndag 13 december mässa kl. 7.30

Tisdag 14 december mässa kl. 7.30

Onsdag 15 december mässa kl. 18.00

Torsdag 16 december mässa kl. 7.30

Fredag 17 december mässa kl. 18.00

Lördag 18 december mässa kl. 7.30

Söndag 19 december högmässa kl. 10.00, Latinsk mässa kl. 12.00 och läst mässa kl. 19.00
BÖN OM RÄDDNING FRÅN PESTEN


Vi bönfaller dig, Herre, och uppsänder ett nödrop om, att du avvärjer denna pest som har blivit till en pandemi band oss, som hotar att skada och döda så många, ty vi förstår att denna farsot endast kan hejdas när du förbarmar dig över oss, förlåter dem som vänder sig till dig i tro och bekänner sin synd och skuld, och att du skänker oss, och alla människor, tid till bot och bättring. Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, som lever och råder, med dig, Fader, och den Helige Ande, en enda Gud, från evighet till evighet.

Amen.V. Sankta Corona, Guds martyr och vår förebedjerska.

R. Bed för oss.


V. Heliga Maria, hälsans Moder.

R. Bed för oss.EN BÖN AV THOMAS AV AQUINO ATT BEDJAS FÖRE ANDLIG KOMMUNION


O min Jesus, jag tror att du är närvarande i det Allraheligaste Sakramentet. Jag älskar dig mer än allting, och önskar att ta emot dig i min själ, men eftersom jag är hindrad i denna stund att ta emot dig kroppsligen i Sakramentet, ber jag dig, att andligen träda in i mitt hjärta. Jag omfamnar dig som om du redan var där och vill förena mig helt med dig.

Amen.

Biskopen av Stockholm, kardinal Arborelius föreslår sitt stifts troende att vid den andliga kommunionen be denna bön av helige Padre Pio:


Min Jesus, jag tror att du är närvarande

i altarets allraheligaste sakrament.

Jag älskar dig över allt,

och min själ längtar efter dig.

När jag nu inte kan ta emot dig i altarets sakrament,

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.

Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

jag förenar mig med dig.

Jag tillber dig i djupaste vördnad.

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.