Gudstjänsttider

Franciskusgården

Mässtider i Franciskusgården:


OBS! Max 50 personer, och vi sitter glest med minst två meters avstånd till varandra!


Personer som är 70 år eller äldre får inte komma.


Våra normala gudstjänsttider under Corona-pandemin är:


måndagar mässa kl. 7.30

tisdagar mässa kl. 7.30

onsdagar mässa kl. 19.00

torsdagar mässa kl. 7.30

fredagar mässa kl. 18.00 

lördagar mässa kl. 7.30

söndagar mässa kl. 10.00


OBS! Lördagen 12 september är mässan kl. 10.00 (och inte 7.30!) - Franciskanska lekmannaorden träffas - alla är välkomna!

Kapellet är alltid öppet för enskid bön. Tidebönerna bedjes vid vanliga tider.


För bikt och kommunionsutdelning var god ring 031-795 72 35 och boka tid.


BÖN OM RÄDDNING FRÅN PESTEN (Bedjes flera gånger dagligen av bröderna som uppmanar er att också bedja den)


Vi bönfaller dig, Herre, och uppsänder ett nödrop om, att du avvärjer denna pest som har blivit till en pandemi band oss, som hotar att skada och döda så många, ty vi förstår att denna farsot endast kan hejdas när du förbarmar dig över oss, förlåter dem som vänder sig till dig i tro och bekänner sin synd och skuld, och att du skänker oss, och alla människor, tid till bot och bättring. Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, som lever och råder, med dig, Fader, och den Helige Ande, en enda Gud, från evighet till evighet.

Amen.V. Sankta Corona, Guds martyr och vår förebedjerska.

R. Bed för oss.


V. Heliga Maria, hälsans Moder.

R. Bed för oss.EN BÖN AV THOMAS AV AQUINO ATT BEDJAS FÖRE ANDLIG KOMMUNION


O min Jesus, jag tror att du är närvarande i det Allraheligaste Sakramentet. Jag älskar dig mer än allting, och önskar att ta emot dig i min själ, men eftersom jag är hindrad i denna stund att ta emot dig kroppsligen i Sakramentet, ber jag dig, att andligen träda in i mitt hjärta. Jag omfamnar dig som om du redan var där och vill förena mig helt med dig.

Amen.


Copyright © All Rights Reserved