Gudstjänsttider

Franciskusgården -2024

Juli 14 – Juli 21

Söndag d. 14 juli Högmässa 15 (per annum) kl. 10:00
Tridentinsk Mässa (8 e. Pingst) kl. 12:00


Måndag d.15 juli d,h, Bonaventura, franciskan (fest) kl. 07:30
biskop, kyrkolärare


Tisdag d.16 juli Vår Fru av Berget Karmel kl. 07:30
Onsdag d. 17 juli Vardagsmässa kl. 18:00
Torsdag d.18 juli Vardagsmässa kl. 07:30
Fredag d. 19 juli d.h. Apollinaris, martyr kl. 18:00
Lördag d. 20 juli d.h. Thorlak, biskop, Islands patron kl.10:00


Söndag d. 21 juli Högmässa 16 (per annum) kl. 10:00
Tridentinsk Mässa (9 e. Pingst) kl. 12:00


Måndag d.22 juli d,h, Maria Magdalena (fest) kl. 07:30

EN BÖN AV THOMAS AV AQUINO ATT BEDJAS FÖRE ANDLIG KOMMUNION


O min Jesus, jag tror att du är närvarande i det Allraheligaste Sakramentet. Jag älskar dig mer än allting, och önskar att ta emot dig i min själ, men eftersom jag är hindrad i denna stund att ta emot dig kroppsligen i Sakramentet, ber jag dig, att andligen träda in i mitt hjärta. Jag omfamnar dig som om du redan var där och vill förena mig helt med dig.

Amen.

Biskopen av Stockholm, kardinal Arborelius föreslår sitt stifts troende att vid den andliga kommunionen be denna bön av helige Padre Pio:


Min Jesus, jag tror att du är närvarande

i altarets allraheligaste sakrament.

Jag älskar dig över allt,

och min själ längtar efter dig.

När jag nu inte kan ta emot dig i altarets sakrament,

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.

Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

jag förenar mig med dig.

Jag tillber dig i djupaste vördnad.

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.