Gudstjänsttider

Mässtider:


Fredag 24 mars, vardagsmässa kl. 7.30, Vesper kl. 17.00, Tridentinsk mässa kl. 18.30

Lördag 25 mars, rosenkrans kl. 11.00, mässa kl. 11.30, MI har lunch med möte efteråt

                           Tridentinsk mässa kl. 18.30 (lördagen)

Söndag 26 mars, högmässa kl. 10.00, Tridentinsk mässa kl. 12.00, stilla kvällsmässa 19.00


Måndag 27 mars, Ingen morgonmässa, Vesper kl. 17.00, Kvällsmässa kl. 18.00


För Tisdag 28 mars och senare se grön lapp nedan
EN BÖN AV THOMAS AV AQUINO ATT BEDJAS FÖRE ANDLIG KOMMUNION


O min Jesus, jag tror att du är närvarande i det Allraheligaste Sakramentet. Jag älskar dig mer än allting, och önskar att ta emot dig i min själ, men eftersom jag är hindrad i denna stund att ta emot dig kroppsligen i Sakramentet, ber jag dig, att andligen träda in i mitt hjärta. Jag omfamnar dig som om du redan var där och vill förena mig helt med dig.

Amen.

Biskopen av Stockholm, kardinal Arborelius föreslår sitt stifts troende att vid den andliga kommunionen be denna bön av helige Padre Pio:


Min Jesus, jag tror att du är närvarande

i altarets allraheligaste sakrament.

Jag älskar dig över allt,

och min själ längtar efter dig.

När jag nu inte kan ta emot dig i altarets sakrament,

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.

Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

jag förenar mig med dig.

Jag tillber dig i djupaste vördnad.

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.