Gudstjänsttider

År 2021Nya Bestämmelser


Franciskusgården får nu ta emot upp till 50 mässdeltagare på anvisade platser. Både kapellet, Mariakapellet och salen under kapellet kommer att användas.


Mässtider


Torsdag 3 juni mässa kl. 7.30

Fredag 4 juni mässa kl. 18.00 följt av Jesu Hjärta andakt

Lördag 5 juni mässa kl. 7.30

Söndag 6 juni högmässa kl. 10.00 - Kristi Kropps och Blods högtid


Måndag 7 juni mässa kl. 7.30

Tisdag 8 juni mässa kl. 7.30

Onsdag 9 juni mässa kl. 18.00

Torsdag 10 juni mässa kl. 7.30

Fredag 11 juni mässa kl. 18.00 - Jesu Hjärtas dag och andakt

Lördag 12 juni mässa kl. 7.30 - Jungfru Marias obefläckade hjärta

Söndag 13 juni högmässa kl. 10.00
Franciskusgården är fri från Covid-19


Kapellet hålles öppet hela dagen för enskild andakt. Klostret är stängt.


Bröderna läster Tidebönerna och Rosenkransen som vanligt.


För bikt och enskild utdelning av Sakramentet ring 031-795 72 35 och boka tid med Broder Frans-Eric.
BÖN OM RÄDDNING FRÅN PESTEN (Bedjes flera gånger dagligen av bröderna som uppmanar er att också bedja den)


Vi bönfaller dig, Herre, och uppsänder ett nödrop om, att du avvärjer denna pest som har blivit till en pandemi band oss, som hotar att skada och döda så många, ty vi förstår att denna farsot endast kan hejdas när du förbarmar dig över oss, förlåter dem som vänder sig till dig i tro och bekänner sin synd och skuld, och att du skänker oss, och alla människor, tid till bot och bättring. Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, som lever och råder, med dig, Fader, och den Helige Ande, en enda Gud, från evighet till evighet.

Amen.V. Sankta Corona, Guds martyr och vår förebedjerska.

R. Bed för oss.


V. Heliga Maria, hälsans Moder.

R. Bed för oss.EN BÖN AV THOMAS AV AQUINO ATT BEDJAS FÖRE ANDLIG KOMMUNION


O min Jesus, jag tror att du är närvarande i det Allraheligaste Sakramentet. Jag älskar dig mer än allting, och önskar att ta emot dig i min själ, men eftersom jag är hindrad i denna stund att ta emot dig kroppsligen i Sakramentet, ber jag dig, att andligen träda in i mitt hjärta. Jag omfamnar dig som om du redan var där och vill förena mig helt med dig.

Amen.

Biskopen av Stockholm, kardinal Arborelius föreslår sitt stifts troende att vid den andliga kommunionen be denna bön av helige Padre Pio:


Min Jesus, jag tror att du är närvarande

i altarets allraheligaste sakrament.

Jag älskar dig över allt,

och min själ längtar efter dig.

När jag nu inte kan ta emot dig i altarets sakrament,

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.

Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

jag förenar mig med dig.

Jag tillber dig i djupaste vördnad.

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.