Fader vår

Fader vår, med förklaring av Franciskus

O Du helige Fader vår,


vår Skapare, Återlösare, Tröstare och Frälsare.


 


som är i himmelen,


i änglarna och i helgonen.


Du upplyser dem till kunskap,


eftersom Du Herre är ljus.


Du tänder dem till kärlek,


eftersom Du Herre är kärlek.


Du bor i dem och uppfyller dem, så att de blir saliga,


eftersom Du Herre är det högsta goda,


Du från vilken allt gott kommer


och utan vilken intet gott finns.


 


helgat varde Ditt namn,


må kunskapen om Dig klarna i oss,


så att vi kan erkänna


bredden av dina välgärningar,


längden av Dina löften,


höjden av Ditt majestät


och djupet av Dina domar.


 


tillkomme Ditt rike,


för att Du skall härska i oss genom Din nåd


och föra oss till Ditt rike.


Där skall vi få se Dig sådan Du är,


älska Dig fullkomligt


och bli saliga i gemenskapen med Dig.


 


ske Din vilja såsom i himmelen så och på jorden.


Så att vi älskar Dig av hela hjärtat,


ständigt tänker på Dig;


av hela vår själ


alltid längtar efter Dig;


av hela vårt sinne


inriktar all vår strävan på Dig,


söker Din ära i allt;


och av alla våra krafter


uppbjuder all vår styrka


och alla själens och kroppens sinnen


till att lyda Din kärlek


och inte till något annat;


och så att vi älskar våra medmänniskor


liksom oss själva och efter förmåga


drar alla till Din kärlek;


gläds åt andras välgång


lika mycket som åt vår egen;


känner medlidande med dem i motgången


och "inte är någon till anstöt".


 


Vårt dagliga bröd


- Din älskade Son,


vår Herre Jesus Kristus -


 


giv oss idag,


för att vi ska minnas, förstå och vörda


den kärlek som Han visade oss


och allt som Han för oss har talat,


gjort och utstått.


 


och förlåt oss våra skulder,


genom din outsägliga barmhärtighet,


genom kraften av din älskade Sons lidande


och genom den saliga Jungfruns


och alla Dina utvaldas förtjänster och förböner.


 


såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro,


och hjälp oss Herre att fullständigt förlåta


det som vi icke helt förlåter,


så att vi för Din skull verkligen älskar våra ovänner


och hängivet ber för dem inför Dig,


inte lönar någon med ont för ont


och strävar efter att med Din hjälp


vara alla människor till nytta.


 


och inled oss icke i frestelse,


vare sig en dold eller öppen,


en plötslig eller oförutsedd.


 


utan fräls oss ifrån ondo.


Det förgångna, det närvarande


och det kommande.


Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande,


så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara


från evighet till evighet.


 


Amen.