Till Franciskus ära

Bön som brukar bedjas till den helige Franciskus ära

Herre,


gör mig till ett redskap för Din frid.


 


Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror,


tro, där tvivlet råder,


och hopp, där förtvivlan härskar.


 


Hjälp mig att skänka förlåtelse, där oförätt begås,


att skapa endräkt, där oenighet söndrar,


att sprida ljus, där mörker ruvar,


och att bringa glädje, där sorgen bor.


 


O Gudomlige Mästare, hjälp mig att söka,


inte så mycket att bliva tröstad, som att trösta,


inte så mycket att bliva förstådd, som att förstå,


och inte så mycket att bliva älskad, som att älska,


ty det är genom att giva, som vi kan mottaga,


genom att förlåta, som vi får förlåtelse,


genom att mista vårt liv, som vi skall vinna det,


och det är genom döden, som vi kommer att uppstå


till det eviga livet.


 


Amen.