Franciskus bön inför korset

Bönen som vår andlige fader Franciskus bad inför den Korsfästes bild


Du Allrahögste och Ärorike Gud,


upplys mitt hjärtas mörker


och giv mig en rätt tro,


ett fast hopp


och en fullkomlig kärlek,


samt insikt i din heliga vilja för mig,


och gör mig tillgiven dig,


så att jag kan fullborda den.


Genom Jesus Kristus vår Herre.


Amen.