Meditationer

Två meditationer i fastan, som hölls under stilla dag i Franciskusgården, inför påsk 2015